การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ 1/2562


แกลลอรี่


นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที 3 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ภายในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม