การประชุมทีมบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ​5 นำโดย นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมทีมบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ ห้องนนทรี อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

แกลลอรี่