หน้าแรก

การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การประชุมสัมมนาให้ความรู้ด้านมาตรฐานอาชีพ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาระเบียบ ประกาศ และเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาระเบียบ ประกาศ และเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต่อ...

Read more

วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
คณะผู้บริหารและบุคลากร นำโดย นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุล...

Read more

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 7/2563
นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 256...

Read more

ร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 คณะผู้บริหารสถาบันฯ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563...

Read more

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านวิชาการ ครั้งที่ 2/2563
การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ห้องนนทรี อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกล...

Read more

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย – ไต้หวัน (บีดีไอ) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคก...

Read more