หน้าแรก

การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การประชุมสัมมนาให้ความรู้ด้านมาตรฐานอาชีพ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 1/2564
นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม...

Read more

โครงการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2563 ในแบบรูปแบบออนไลน์
นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต และการประเมินสมิทธ...

Read more

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านวิชาการ ครั้งที่ 3/2563
นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านวิชาการ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวั...

Read more

โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูสอนปริญญาตรี ของสถาบันฯ (การจัดทำรายละเอียด คอศ.2 – คอศ.6 และการจัดทำประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร)
นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูสอนปริญญาตรี ของสถาบันฯ (การจัดทำรายละเอียด คอศ.2 – ...

Read more

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 8/2563
นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤ...

Read more

เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายขุนทอง จริตพันธ์ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายขุนทอง จริตพันธ์ เนื่องในโอกา...

Read more