หน้าแรก

การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การประชุมสัมมนาให้ความรู้ด้านมาตรฐานอาชีพ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ...

Read more

การประชุมทีมบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ​5 นำโดย นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมทีมบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ในวันที่ 2 มิถุน...

Read more

โครงการเตรียมความพร้อมกำลังคนอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและเข้าสู่ตลาดแรงงาน (ปัจฉิมนิเทศ)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดโครงการเตรียมความพร้อมกำลังคนอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและเข้าสู่ตลาดแรงงาน (ปัจฉิมนิเทศ) ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2565ณ ...

Read more

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 2/2565
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคารอำนวยการ สถาบัน...

Read more

การประชุมคณะอนุกรรมการ สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านยุทธศาสตร์และกฎหมาย ครั้งที่ 1/2565
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องนนทรี อาคารอำนว...

Read more

การประชุมคณะอนุกรรมการ สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านยุทธศาสตร์และกฎหมาย ครั้งที่ 1/2565
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมคณะอนุกรรมการ สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านยุทธศาสตร์และกฎหมาย ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องเ...

Read more