หน้าแรก

การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การประชุมสัมมนาให้ความรู้ด้านมาตรฐานอาชีพ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 3/2563
แกลลอรี่ นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 3/2563 พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 25...

Read more

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันฯ ด้านวิชาการ ครั้งที่ 1 /2562
แกลลอรี่ นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านวิชาการ ครั้งที่ ...

Read more

นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
แกลลอรี่ นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษ...

Read more

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันฯ ด้านวิชาการ ครั้งที่3/2562
แกลลอรี่ นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านวิชาการ ครั้งที่3/2562 ...

Read more

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน
แกลลอรี่ นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนระดับปร...

Read more

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 10/2562
แกลลอรี่ นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 10/25...

Read more