หน้าแรก

โครงการจัดทำคู่มือการพัฒนาครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

การประชุมสัมมนาให้ความรู้ด้านมาตรฐานอาชีพ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมกับ สถานประกอบการ

ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2564

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พ.ศ. 2566 – 2570
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง...

Read more

การเตรียมความพร้อมสู่การประชุมวิชาการระดับชาติ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักวิจัยของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5(การเตรียมความพร้อมสู่การประชุมวิชาการระดับชาติ)ในวันที่ 6 ...

Read more

ร่วมถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 26 ส.ค.65
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 คณะผู้บริหารสถาบัน และผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัด ร่วมถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 ใน...

Read more

การประชุมคณะทำงานฝ่ายพยาบาล สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2562-2563 และปีการศึกษา 2564
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมคณะทำงานฝ่ายพยาบาล สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการอาชีวศึกษาประ...

Read more

คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวาย...

Read more

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อย)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อย) นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการ...

Read more