การประชุมคณะอนุกรรมการ สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านยุทธศาสตร์และกฎหมาย ครั้งที่ 1/2565

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมคณะอนุกรรมการ สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านยุทธศาสตร์และกฎหมาย ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายสุรศักดิ์ ศรีน้อย เป็นประธาน

แกลลอรี่