ติดต่อเรา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
    ภายในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เลขที่ 89 ม. 12 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทร. 0 3471 1811 แฟกซ์ 0 3471 1811 ต่อ 106 samutsougkhram04@vec.mail.go.th 
Nothing found. Please enter correct address.