การประชุมคณะทำงานฝ่ายพยาบาล สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2562-2563 และปีการศึกษา 2564

สถาบันการอาชีวศึกษาภ Read more

การประชุมกำหนดการโครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

สถาบันการอาชีวศึกษาภ Read more

การประชุมคณะทำงานการจัดทำคู่มือการพัฒนาครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภ Read more